Zakończenie X Memoriału Arkadiusza Gołasia

Zakończenie X Memoriału Arkadiusza Gołasia